STRONA GŁÓWNA

 

 „…Nasze życie, nasze wybory, każde z naszych spotkań, otwiera nową perspektywę…”
(D.Mitchell, Atlas Chmur)

*     *     *     *    *    *    *    *    *

 

     Korzystanie z usług psychologa może budzić lęki i obawy. Niechęć do korzystania z proponowanej przez psychologa pomocy często związana jest
z brakiem informacji dotyczących tego, jak wygląda wizyta i rozmowa ze specjalistą. Nie jesteśmy pewni czego możemy się spodziewać, trudno nam sformułować nasza oczekiwania. Zdarza się, że wyobrażamy sobie psychologa jako kogoś, kto natychmiast potrafi nas rozszyfrować, bez trudu odkrywa nasze najgłębiej skrywane tajemnice.

      Niektórzy uznają, że spotkanie z psychologiem może być zastąpione pogawędką z przyjacielem , jednak najbliżsi często angażują się emocjonalnie w nasze problemy, mogą wysłuchać, wesprzeć, jednak zwykle brakuje im obiektywizmu. Psycholog dysponuje specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i dzięki temu może -wraz ze swoim klientem- poszukiwać nowej, szerszej perspektywy spojrzenia na problem.

    Zadaniem psychologa jest -między innymi- mobilizowanie do samodzielnego poszukiwania rozwiązań oraz wspieranie danej osoby
w podejmowaniu decyzji i dokonywaniu zmian.

      Psycholog to ktoś, kto ukończył pięcioletnie studia magisterskie
z psychologii. Psycholodzy bywają zatrudniani w wielu różnych instytucjach
- nie tylko w placówkach służby zdrowia,

ale również w poradniach, urzędach, firmach, stowarzyszeniach, fundacjach, ośrodkach interwencyjnych oraz w szkołach. W każdym z wymienionych miejsc psycholog może świadczyć inny rodzaj usług.

Najogólniej – psycholog szkolny zajmuje się psychoprofilaktyką, psychoedukacją, poradnictwem dla uczniów i ich rodziców. Do zadań psychologa szkolnego należy również prowadzenie spotkań indywidualnych
z uczniami i zajęć grupowych.

                                                     Zapraszamy :)